Hotline: 0911 750 009

LỌC KẾT QUẢ


Chọn loại nhà đất


Chọn khu vực


Chọn giá


Chọn diện tích


Chọn phòng ngủ


Chọn hướng


Chọn dự án

Văn phòng cho thuê tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Văn phòng cho thuê tại Quận 3 . Quận: Quận 3. Có 39 bất động sản.

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 ESTAR BUILDING
350 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 ESTAR BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 SSP BUILDING
300 m2 0 0
14 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 SSP BUILDING
Hạng C P. 7, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 FPT BUILDING
180 m2 0 0
15 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 FPT BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 AGREX BUILDING
430 m2 0 0
16 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 AGREX BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 MINH LONG BUILDING
357 m2 0 0
16 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 MINH LONG BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 THIÊN SƠN BUILDING
210 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 THIÊN SƠN BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 RUBY BUILDING
100 m2 0 0
15 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 RUBY BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 GIẦY VIỆT PLAZA
2000 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 GIẦY VIỆT PLAZA
Hạng C P. 9, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON PRIME BUILDING
357 m2 0 0
14 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON PRIME BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING
342 m2 0 0
14 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3