Hotline: 0911 750 009

LỌC KẾT QUẢ


Chọn loại nhà đất


Chọn khu vực


Chọn giá


Chọn diện tích


Chọn phòng ngủ


Chọn hướng


Chọn dự án

Văn phòng cho thuê tại Q.Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Văn phòng cho thuê tại Q.Tân Bình . Quận: Q.Tân Bình. Có 36 bất động sản.

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC SCETPA
1000 m2 0 0
11 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC SCETPA
Hạng C P. 12, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC SOVILACO
300 m2 0 0
10 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC SOVILACO
Văn phòng cho thuê P. 2, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH TOÀN CẦU PUMPS
100 m2 0 0
8 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH TOÀN CẦU PUMPS
Văn phòng cho thuê P. 13, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC WASECO
1000 m2 0 0
10 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC WASECO
Văn phòng cho thuê P. 2, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC GMG
500 m2 0 0
10 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC GMG
Văn phòng cho thuê P. 8, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC ACB
500 m2 0 0
9 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC ACB
Văn phòng cho thuê P. 4, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC BLUE BERRY
300 m2 0 0
8 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC BLUE BERRY
Văn phòng cho thuê P. 12, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC C.T PLAZA
3000 m2 0 0
15 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC C.T PLAZA
Văn phòng cho thuê P. 2, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC CT-IN
300 m2 0 0
9 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC CT-IN
Văn phòng cho thuê P. 4, Q.Tân Bình

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC ĐOÀN HẢI
500 m2 0 0
8 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC ĐOÀN HẢI
Văn phòng cho thuê P. 15, Q.Tân Bình