LỌC KẾT QUẢ


Chọn loại nhà đất


Chọn khu vực


Chọn giá


Chọn diện tích


Chọn phòng ngủ


Chọn hướng


Chọn dự án

Văn phòng cho thuê, Hạng C tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Văn phòng cho thuê, Hạng C tại Quận 3 . Quận: Quận 3. Có 35 bất động sản.

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 ESTAR BUILDING
350 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 ESTAR BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 SSP BUILDING
300 m2 0 0
14 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 SSP BUILDING
Hạng C P. 7, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 FPT BUILDING
180 m2 0 0
15 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 FPT BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 AGREX BUILDING
430 m2 0 0
16 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 AGREX BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 MINH LONG BUILDING
357 m2 0 0
16 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 MINH LONG BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 THIÊN SƠN BUILDING
210 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 THIÊN SƠN BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 RUBY BUILDING
100 m2 0 0
15 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 RUBY BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 GIẦY VIỆT PLAZA
2000 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 GIẦY VIỆT PLAZA
Hạng C P. 9, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON PRIME BUILDING
357 m2 0 0
14 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON PRIME BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING
342 m2 0 0
14 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3 SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING
Hạng C P. 6, Quận 3