Hotline: 0911 750 009

Khu Đô Thị An Phú - An Khánh Quận 2

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN


Dự án An Phú - An khánh Quận 2 được phê duyệt theo QĐ 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 16 tháng 11 năm 1998 và giao đất theo quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 1999.

Dự án Khu Đô Thị An phú - An khánh được Sở Qui hoạch Kiến Trúc thành phố HCM phê duyệt 1/2000 vào năm 1999 và dự án này được đầu tư hạ tầng cơ sở toàn khu nằm trên 3 phường An Phú, Bình Khánh và Bình An, Quận 2 với phía bắc tiếp giáp Xa lộ Hà Nội, phía nam giám đường Lương Đình Của và phía Đông giáp tuyến đương phân ranh giữa hai khu A và B theo qui hoạch mở rộng thành phố về phía Đông với diện tích 850ha đã được thành phố phê duyệt. Phía Tây giáp đường Trần Não và khu C của khu qui hoạch 850ha trên.

Khu Đô thị An phú - An khánh được cơ cấu và phân khu chức năng như sau:
 • Khu A,B,C: bao gồm các công trình nhà ở và công trình công cộng như nhà trẻ, trường học, bệnh viên...
 • Khu E: được bố trí ở trung tâm đô thị với trung tâm là dịch vụ công cộng: khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại phục vụ cho cư dân và vùng phụ cận 
Khu A-Khu Đô thị An Phú - An khánh: Được đầu tư và phát triển theo quết định số 3910/QĐ-UBND Quận 2, 
 • Vị trí: thuộc phường An phú, Quận 2
 • Diện tích: 312,130 m2, trong đó đất ở là 310,000 m2, đất ngoài đơn vị ở là 2,000m2
  • Đất đơn vị ở: 309.907,70 m2 chiếm 99,29%. Trong đó:
  • Đất ở: 156.050 m2, chiếm 50%, gồm:
   • Đất ở thấp tầng (nhà phố liên kế , liên kế vườn, biệt thự, nhà cải tạo):131.716,00 m2, chiếm 42,20%.
   • Đất ở cao tầng (5÷ 20 tầng): 24.334,00 m2, chiếm 7,80%.
   • Đất công trình công cộng: 33.285 m2, chiếm 10,66%, gồm:
    • Trường cấp I, II: 25.377 m2.
    • Nhà trẻ              :   7.908 m2.  
    • Đất công viên, cây xanh, TDTT: 20.184 m2, chiếm 6,47%.
  • Đất giao thông, sân bãi: 100.389 m2, chiếm 32,16%.
  • Dân số: 6.612 người.
  • Mật độ xây dựng bình quân: 35,39%.
  • Công trình công cộng:
  • Trường mẫu giáo:
  • Diện tích khuôn viên: 7.908 m2.  
  • Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 40%
  • Tầng cao tối đa  : 02 tầng (trệt + 01 lầu)
  • Trường cấp I, II:
  • Diện tích khuôn viên            : 25.377 m2.  
  • Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 30%
  • Tầng cao tối đa                   : 03 tầng (trệt + 02 lầu)
  • Công trình Đất ngoài đơn vị ở: 2.223,00 m2, chiếm 0,71%. Trong đó:
  • Văn phòng (lô 7A)
  • Diện tích khuôn viên            :  552 m2.  
  • Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 35%
  • Tầng cao tối đa                   : 05 tầng.
  • Văn phòng (lô 7B)
  • + Diện tích khuôn viên            :  1.671 m2.  
  • + Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 35%
  • + Tầng cao tối đa                   : 10 tầng.
 
Khu B Khu Đô Thị An Phú - An khánh: (Văn bản số 206/QHKT-ĐB2 ngày 21/01/2003 và 1717/QHKT-D9B ngày 04/8/2005  của Sở Quy hoạch – Kiến trúc)
 • Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Diện tích khu đất: 25,4979ha m2. Gồm:
+ Đất XD nhà ở                                  : 11,8113ha,chiếm 46.32%.
+ Đất công trình công cộng                :   4,1392ha,chiếm 16,23%.
+ Đất công viên, cây xanh, TDTT      :   2,5630ha,chiếm 10,06%.
+ Đất giao thông, sân bãi                    :   6,9844ha,chiếm 27,39%.
 • Dân số: 5.916 người.
 • Mật độ xây dựng bình quân: 23,19%.
 • Công trình công cộng:
 • Trường mẫu giáo:
+ Diện tích khuôn viên            : 7.908 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%
+ Tầng cao tối đa                   : 02 tầng (trệt + 01 lầu)
 
Khu C- Khu Đô Thị An Phú An Khánh: (Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 2)
 • Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Diện tích khu đất: 410.159 m2. (trong đó, đất trong đơn vị ở là 404.109 m2; đất ngoài đơn vị ở là 6.050,10 m2)
 • Đất đơn vị ở: 404.109 m2 chiếm 98,53%. Trong đó:
  • Đất ở: 201.511 m2, chiếm 49,13%, gồm:
+ Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự):190.608,00 m2, chiếm 46,47%.
+ Đất ở cao tầng (16÷ 20 tầng): 10.903,00 m2, chiếm 2,66%.
  • Đất công trình công cộng: 32.035 m2, chiếm 7,81%, gồm:
+  Trường phổ thông trung học                : 13.790 m2.
+  Nhà trẻ                                                  :   4.644 m2.  
+  Trụ sở UBND phường An Phú             : 1.217 m2.
+  Trụ sở Công An phường An Phú         : 320 m2.
 + Bệnh viện đa khoa                                :12.064 m2.
  • Đất công viên, cây xanh, TDTT: 50.228 m2, chiếm 12,25%.
  • Đất giao thông, sân bãi: 120.335 m2, chiếm 29,34%.

 • Dân số: 8.044 người.
 • Mật độ xây dựng bình quân: 33,68%.
 • Công trình công cộng:
  • Trường mẫu giáo:
+ Diện tích khuôn viên            : 4.644 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 30%
+ Tầng cao tối đa                   : 02 tầng (trệt + 01 lầu)
  • Trường phổ thông trung học:
+ Diện tích khuôn viên            : 13.790 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 30%
+ Tầng cao tối đa                   : 03 tầng (trệt + 02 lầu)
  • Trụ sở UBND phường An Phú:
+ Diện tích khuôn viên            : 1.217 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%
+ Tầng cao tối đa                   : 02 tầng (trệt + 01 lầu)
 • Trụ sở Công An phường An Phú:
+ Diện tích khuôn viên            : 320 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%
+ Tầng cao tối đa                   : 02 tầng (trệt + 01 lầu)
 • Bệnh viện đa khoa:
+ Diện tích khuôn viên            : 12.064 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%
+ Tầng cao tối đa                   : 10 tầng.
 •  Công trình Đất ngoài đơn vị ở: 6.050,10 m2, (diện tích đường Lương Định Của), chiếm 1,47%.
Khu D- Khu Đô Thị An Phú - An khánh: (Quyết định số 7226/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 2)
 • Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Diện tích khu đất: 246.693,10 m2. (trong đó, đất trong đơn vị ở là 230.989,10 m2; đất ngoài đơn vị ở là 15.704 m2)
 • Đất đơn vị ở: 230.989,10 m2 chiếm 93,63%. Trong đó:
  • Đất ở: 102.548 m2, chiếm 41,57%, gồm:
+ Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự): 18.934 m2.
+  Đất ở cao tầng (20 ÷24 tầng): 83.614 m2.
  • Đất công trình công cộng: 18.484 m2, chiếm 7,49%, gồm:
+  Trường học                               : 9.602 m2.
+  Nhà trẻ                                      : 3.524 m2.  
+  Trung tâm văn hóa và thương mại dịch vụ: 3.069 m2.
+  Trung tâm y tế dự phòng          : 2.289 m2.
  • Đất công viên, cây xanh, TDTT: 48.381 m2, chiếm 19,61%.
  • Đất giao thông: 61.576,10 m2, chiếm 24,96%.
 • Dân số: 11.648 người.
 • Mật độ xây dựng bình quân: 22,90%.
 • Công trình công cộng:
  • Trường mẫu giáo:
+ Diện tích khuôn viên            : 3.524 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%.
+ Tầng cao tối đa                   : 02 tầng.
  • Trường tiểu học (hoặc kết hợp trung học cở sở):
+ Diện tích khuôn viên            : 9.602 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%.
+ Tầng cao tối đa                   : 04 tầng.
  • Trung tâm văn hóa và thương mại dịch vụ:
+ Diện tích khuôn viên            : 3.069 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : 30%
+ Tầng cao tối đa                   : 3 tầng.
  • Trung tâm y tế dự phòng:
+ Diện tích khuôn viên            : 2.289 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  :  40%.
+ Tầng cao tối đa                   : 04 tầng.
  • Bệnh viện đa khoa:
+ Diện tích khuôn viên            : 12.064 m2.  
+ Mật độ xây dựng tối đa        : khoảng 40%
+ Tầng cao tối đa                   : 10 tầng.
 • Công trình Đất ngoài đơn vị ở: 15.704 m2, đất tôn giáo (chùa Huê Nghiêm), chiếm 1,47%.
Khu E- Khu Đô Thị An Phú An Khánh: (Quyết định số 1810/QHKT-ĐB2 ngày 21/5/2003 và số 1585/QHKT-ĐB2 ngày 21/7/2005 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc)
 • Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Diện tích khu đất: 98.460 m2. Trong đó:
 • Đất công trình công cộng : 59.402 m2, chiếm 60,33%.
 • Đất vườn hoa - cây xanh  :   3.105 m2, chiếm   3,15%.
 • Đất giao thông, bãi xe       : 35.593 m2, chiếm 36,52%.
 • Dân số: 11.648 người.
 • Mật độ xây dựng bình quân: 21,39%.
 • Công trình công cộng:
  • Cao ốc văn phòng (lô E1): (gồm 03 cao ốc E1A – E1B – E1C)
+ Diện tích khuôn viên            : 12.443 m2.
+ Mật độ xây dựng                  : từ 30% ÷40%.
+ Tầng cao                             : khoảng 20 tầng.
  • Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (lô E2):
+ Diện tích khuôn viên            : 10.039 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : khoảng 25%.
+ Tầng cao                             : 16 tầng.
  • Trung tâm kiểm soát tần số khu vực II (lô E3):
+ Diện tích khuôn viên            : 5.047 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : khoảng 30%
+ Tầng cao                             : 7 tầng.
  • Văn phòng cho thuê (lô E4):
+ Diện tích khuôn viên            : 7.539 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : khoảng 25%.
+ Tầng cao dự kiến                 : 16 tầng (trệt +15 tầng lầu)
  • Văn phòng cho thuê (lô E5):
+ Diện tích khuôn viên            : 5.494 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : khoảng 25%.
+ Tầng cao dự kiến                 : 16 tầng (trệt +15 tầng lầu)
  • Văn phòng cho thuê (lô E6):
+ Diện tích khuôn viên            : 10.300 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : khoảng 25%.
+ Tầng cao dự kiến                 : 16 tầng (trệt +15 tầng lầu)
  • Cao ốc văn phòng (lô E7):
+ Diện tích khuôn viên            : 8.540 m2.  
+ Mật độ xây dựng                  : khoảng 25%.
+ Tầng cao dự kiến                 : 16 tầng (trệt +15 tầng lầu)

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH


Giá
Diện tích
Địa chỉ
Loại hình
Loại BĐS
Hiện trạng
Diện tích tổng thể
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Chủ đầu tư
Đơn vị thi công
Đơn vị thiết kế
Đơn vị quản lý

TIỆN ÍCH


TT Thể Hình
Khu Tập Yoga
Sân Tennis
Đường Chạy Bộ
Phòng Chơi Bóng Bàn
Sân Bóng Đá
Bãi Đỗ Xe
Máy ATM
Wifi
Cáp quang
Khu giao dịch ngân hàng
Khu sinh hoạt chung
Siêu thị
Hệ thống an ninh
Camera giám sát
Điện dự phòng
Compound
Trung tâm thương mại
Quầy bar/café
Khu tổ chức tiệc ngoài trời
Khu BBQ ngoài trời
Sân vườn riêng
Sảnh chung
Sông
Ghế đá
Vườn cây
Công viên
Tiểu cảnh quanh khu

VỊ TRÍ


SƠ ĐỒ MẶT BẰNG


LOẠI NHÀ Ở


LIÊN HỆ TƯ VẤN


logo nha dat pho dong

Phòng bán hàng

(+84) 2822 454 666
0911750009
 • Bảo mật
  riêng tư

 • Tư vấn
  chuyên nghiêp

 • Đưa đón
  xem nhà

 • Giá cả
  tốt nhất

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ


5 - 150 tỷ
Khu Đô Thị Sala
Quận 2 DT: 257 m2
Hiện trạng : Xây thô (giao nhà 15 tháng)
KDC Sông Giồng
Quận 2 DT: 0 m2
Hiện trạng : Xây thô (giao nhà 15 tháng)
KĐT Vinaconex Thảo Điền
Quận 2 DT: 0 m2
Hiện trạng : Nền móng (giao nhà 24 tháng)
KDC Cát Lái - Invesco
Quận 2 DT: 0 m2
Hiện trạng : Nền móng (giao nhà 24 tháng)

NHÀ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN: Khu Đô Thị An Phú - An Khánh Quận 2


6.7 Tỷ
80 m2 Đông Nam 4 4
Bán nhà phố khu đô thị An Phú An Khánh Quận 2.
Bán nhà phố P. An phú, Quận 2
3.6 Tỷ
71 m2 Đông Nam 2 1
7.4 Tỷ
250 m2 Tây Nam 3 4
Bán nhà phố mới xây tai An phú An Khánh Quận 2
Bán nhà phố P. An phú, Quận 2
5.6 Tỷ
200 m2 4 4
Bán gấp căn hộ Penthouse An Khang Quận 2
Bán căn hộ P. An phú, Quận 2
7 Tỷ
80 m2 Tây 4 3
Bán nhà phố khu qui hoạch An phú An khánh Khu C
Bán nhà phố P. An phú, Quận 2
8.2 Tỷ
80 m2 Đông Bắc 0 0
11.5 Tỷ
160 m2 Đông Bắc 3 2
10 Tỷ
200 m2 Đông Nam 4 4
6 Tỷ
104 m2 Tây 6 4
Bán nhà phố khu phố 4 phường An Phú Quận 2.
Bán nhà phố P. An phú, Quận 2
4 Tỷ
102 m2 Nam 2 1
7.3 Tỷ
90 m2 Đông Nam 4 3
Bán nhà phố khu đô thị An Phú An Khánh Quận 2
Bán nhà phố P. An phú, Quận 2
2.5 Tỷ
101 m2 Đông Bắc 2 2
5 Tỷ (63 Triệu/m2)
80 m2 Tây 0 0
6.7 Tỷ
80 m2 4 3
Bán nhà phố khu C phường An Phú Quận 2
Bán nhà phố P. An phú, Quận 2
150 Triệu/m2
150 m2 0 0
52 Triệu/m2
160 m2 Đông Nam 0 0
Bán đất nền An Phú- An Khánh khu C Quận 2
Bán đất P. An phú, Quận 2
62 Triệu/m2
240 m2 Tây Bắc 0 0
Bán đất nền khu C phường An Phú Quận 2
Bán đất P. An phú, Quận 2
4.5 Tỷ
207 m2 4 4
Bán căn hộ Penthouse An Khang Quận 2
Bán căn hộ P. An phú, Quận 2
2.8 Tỷ
106 m2 3 2
Bán căn hộ chung cư An Khang Quận 2 giá tốt
Bán căn hộ P. An phú, Quận 2
2.7 Tỷ
103 m2 3 2
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư An Khang Quận 2
Bán căn hộ P. An phú, Quận 2