Hotline: 0911 750 009

LỌC KẾT QUẢ


Chọn loại nhà đất


Chọn khu vực


Chọn giá


Chọn diện tích


Chọn phòng ngủ


Chọn hướng


Chọn dự án

Văn phòng cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Văn phòng cho thuê tại Quận 4 . Quận: Quận 4. Có 19 bất động sản.

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 TRƯỜNG DŨNG BUILDING
140 m2 0 0
7 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 TRƯỜNG DŨNG BUILDING
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 COPAC SQUARE
905 m2 0 0
14 Tỷ/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 COPAC SQUARE
Văn phòng cho thuê P. 13, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 THỦY ANH OFFICE
40 m2 0 0
7 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 THỦY ANH OFFICE
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 PHÚC HƯNG OFFICE
40 m2 0 0
7 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 PHÚC HƯNG OFFICE
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 LỘC THIÊN ÂN BUILDING
0 m2 0 0
10 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 LỘC THIÊN ÂN BUILDING
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 HC TOWER
2 m2 0 0
12 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 HC TOWER
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 HCMPC BUILDING
200 m2 0 0
15 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 HCMPC BUILDING
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 SAIGON PORT
625 m2 0 0
13 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 SAIGON PORT
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 VENUS BUILDING
140 m2 0 0
10 USD/m2
VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 4 VENUS BUILDING
Văn phòng cho thuê P. 18, Quận 4

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 TÒA NHÀ HẢI HƯƠNG
0 m2 0 0
10 USD/m2
CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 4 TÒA NHÀ HẢI HƯƠNG
Văn phòng cho thuê P. 12, Quận 4