Hotline: 0911 750 009

Cập nhật tiến độ Vincity Quận 9 Tháng 10 năm 2019

Ngày đăng: 17/10/2018Hạng mục: Dự án

Vincity Quận 9 - Đại đô thị chuẩn bị mở bán!

Chủ đầu tư đang triển khai nhiều hoạt động để Vincity Quận 9 được mở bán sớm trong thời gian tới. Công tác kinh doanh và triển khai dự án đang được đẩy cao hơn với nhiều hoạt động cụ thể được thể hiện ở công trường và việc truyền thông chính thức của chủ đầu tư và các đại lý bán hàng.

Tiến độ Vincity Quận 9 mới nhất tháng 10 năm 2018
Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018.jpg

Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018d.jpg

Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018gh.jpg

Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018j.jpg

Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018k.jpg

Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018s.jpg

Cập nhật Vincity tháng 10 năm 2018l.jpg

Newsletter
OK