Hotline: 0911 750 009

Nhà Đất Blog


  Cung cầu chênh lệnh là thách thức của thị trường Bất động sản năm 2018

  Bởi: adminpd, 13/02/2018 01:30 PM


  Kịch Bản Nào Cho Bất Động Sản Cuối Năm 2017 ?

  Bởi: Nguyễn Văn Minh, 19/09/2017 11:29 AM


  Ý Kiến Chuyên Gia: Cần Thận Trọng Khi Áp Dụng Thuế Nhà Đất

  Bởi: Nguyễn Văn Minh, 18/08/2017 05:43 PM


  3 loại hình bất động sản hấp dẫn nhất năm 2015

  Bởi: Phòng Bán hàng, 05/03/2015 09:27 AM


  G.S Đặng Hùng Võ: Tác động từ chính sách và những vấn đề của BĐS Việt Nam

  Bởi: Phòng Bán hàng, 31/01/2015 11:25 AM


  Tồn kho bất động sản giảm 40%: Bóc mẽ thống kê

  Bởi: Phòng Bán hàng, 26/01/2015 01:02 PM


  “Không nên cho người nước ngoài mua nhà đơn lẻ”

  Bởi: Phòng Bán hàng, 19/12/2014 12:39 PM


  Thị trường Bất động sản năm 2019 sẽ đi vào ổn định và bền vững

  Bởi: adminpd, 18/09/2018 09:25 PM


  Horea: Thực trạng và giải pháp thị trường bất động sản Tp.HCM 2016-2020

  Bởi: adminpd, 17/10/2018 08:37 AM


  Horea kiến nghị chưa cần thiết thắt chặt tín dụng trong bất động sản năm 2019

  Bởi: adminpd, 09/10/2018 01:47 PM


Newsletter
OK