Hotline: 0911 750 009

Thứ hạng website trên Google 66.46% phụ thuộc vào chất lượng và số lượng backlink

Ngày đăng: 28/09/2018Hạng mục: Digital Marketing

Mỗi hai năm, Moz khảo sát những ý kiến ​​của thế giới hàng chục sáng nhất của các nhà tiếp thị tìm kiếm và chạy các nghiên cứu tương quan để hiểu rõ hơn về hoạt động của các thuật toán công cụ tìm kiếm. Chúng tôi thu thập dữ liệu này để có được thông tin chi tiết về các sự kiện có thể giúp hoặc làm tổn thương khả năng hiển thị của trang web trong các công cụ tìm kiếm.

Trong năm 2017, Moz đã khảo sát hơn 150 nhà tiếp thị tìm kiếm hàng đầu đã cung cấp ý kiến ​​chuyên gia về hơn 90 yếu tố xếp hạng.

main_page_data2.JPG
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, việc nhận vị trí hàng đầu trên Google tùy thuộc vào số lượng và chất lượng backlink trang web của bạn cho trọng số chiếm 66,46%:

- Liên kết phổ biến(Link Popularity) của trang cụ thể (22,33%);
- Độ tin tưởng và Uy tín (Trust/Authority) của domain (23,87%);
- Anchor Text của các liên kết bên ngoài đến trang (20,26%);

Ngoài ra, khả năng tối ưu trang Onpage Optimization đúng cũng chiếm 15.4% cũng như Registration & Hosting Data của web cũng đóng góp 6.91%. Như vậy, tổng tất cả các yếu tố trên cộng lại chiếm đến 88.41% trong việc làm sao từ khoá xuất hiện cao trong công cụ tìm kiếm.


Newsletter
OK