Hotline: 0911 750 009

Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 2

Ngày đăng: 30/07/2015Hạng mục: Qui trình mua nhà đất

UBND thành phố Hồ Chí Minh thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành Phố, theo đó đây là một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường. 

Van phong dang ky nha dat quan 2

Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập trên cơ sở hợp nhất các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài Nguyên và Môi trường và các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường 24 Quận huyện

Tại Quận 2, Ngày 30/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 842/QĐ-TNMT-VP về thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các Quận, Huyện trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố; theo đó, thành lập Chi nhánh Văn phòng đất đai quận 2 có trụ sở đặt tại địa bàn Quận 2, kể từ ngày 01/7/2015.

Ủy ban nhân dân quận 2 đã có thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân 11 phường, tạm thời Chi nhánh Văn phòng đất đai quận 2 đặt trụ sở tại 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (trong khuôn viên Ủy ban nhân dân quận 2), để các cơ quan, đơn vị được biết và liên hệ giao dịch.

Nam Long

Newsletter
OK