Hotline: 0911 750 009

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp 10,000 sổ đỏ nhà đất cho người dân trong năm 2018

Ngày đăng: 26/02/2018Hạng mục: Pháp lý

Trong năm 2018, thành phố sẽ chỉnh lý bản đồ địa chình trên toàn thành phố trên cơ sở chính xác các lô, thửa đất. cập nhật theo dõi biến động làm cơ sở và phục vụ cho việc cấp giấy và quản  lý.  Thành phố sẽ cấp 10,000 sổ đỏ cho trường hợp viết tay và uỷ quyền cho các quận huyện; sử dụng phần mềm liên thông điển tử thúc đầy việc cấp số.

14_KQAW-b9462.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh đã giao việc hoàn thiện phần mềm Villus cho các sở ban ngành liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất và nhà cho người dân. Việc ứng dụng này sẽ giúp rút ngắn quá trình thẩm tra hồ sơ và in ấn cũng như trình ký. Với việc áp dụng phần mềm, qui trình cấp giấy chứng nhận được rút ngắn. Việc ứng dụng sẽ áp dụng cho các mảnh đất tách thửa,  và sau đó sẽ xem mức độ hiệu quả để áp dụng cho toàn quận huyện của thành phố.

Theo thống kê từ văn phòng đăng ký đất đai, hiện đang còn tồn đọng lớn các hồ sơ cấp giấy quyển sử dụng đất và các hồ sơ này đều hầu hết trể hạn mà nguyên nhân trực tiếp là các qui định vể việc này còn khá chồng chéo.

Đây là một phần nguyên nhân khiến 109.251 trường hợp hồ sơ tồn đọng, chưa được cấp sổ đỏ tại TP.HCM, trong đó có 20.586 trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng người dân không làm, chưa kể một lượng lớn giấy chứng nhận từ các tổ chức cũng chưa được cấp.

Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cho biết thêm hiện khâu cấp đổi, cấp lại giấ chứng nhận được ủy quyền cho 24 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ký nhưng vẫn phải chuyển lên Sở đóng dấu khiến quy trình cấp giấy bị chậm trễ. 

Để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận, mới đây TP.HCM có kiến nghị Bộ TN-MT, Tổng cục Đất đai cho phép TP.HCM thí điểm áp dụng các trường hợp cấp đổi, cấp lại GCN được sử dụng con dấu của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, như vậy sẽ không mất thời gian vì đã có hệ thống chức năng ở địa bàn. Khi người dân làm hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, các chi nhánh này sẽ tiếp nhận, ký và đóng dấu trả ngay cho người dân. Điều này vừa giảm thời gian, tiết kiệm chi phí lại ít gây phiền hà cho người dân.

Ngoài ra cần cho phép UBND TP.HCM phân cấp chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được trực tiếp ký cấp giấy chứng nhận và đóng dấu của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với các trường hợp biến động mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được lựa chọn hình thức cập nhật trên trang 3, 4 Giấy chứng nhận gốc hoặc cấp mới giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Theo Sở TN-MT TP.HCM,  cả 2 hình thức lựa chọn này đều có giá trị pháp lý ngang nhau. 

Riêng đối với trường hợp cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tờ tay, các quy định hiện hành chỉ cho phép cấp cho các trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ sau ngày 1/7/2004 đến trước 1/1/2008. 

TP.HCM đã chỉ đạo các quận huyện lập danh sách khoảng 9.664 trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay trong khoảng thời gian trên để giải quyết cấp sổ đỏ. Những trường hợp phát sinh sau này sẽ được xem là vi phạm và không được cấp giấy chứng nhận. 

Newsletter
OK