Hotline: 0911 750 009

Điều kiện và thủ tục tách thửa Đất đai

Ngày đăng: 17/07/2018Hạng mục: Pháp lý

TAC THUA.jpg

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA


1. Thửa đất tách thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định của Luật Đất Đai


2. Mảnh đất tách thửa phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với mảnh đất tách thửa theo Điều 171, Luật Đất Đai. Điều khoản này, bạn là chủ sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để đảm bảo nhu cầu đi lại, thoát nước, đường dây điện…và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.


2. Để đủ điều kiện tách thửa thì điều đầu tiên mảnh đất tách thửa phải đạt diện tích tối thiểu. Diện tích tối thiểu này được qui định theo từng địa phương và có diện tích tối thiểu khác nhau. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, diện tích tối thiểu sau tách thửa phải là 36m2. Bạn tham khảo chi tiết ở phần sau.


DIỆN TÍCH TỐI THIỆU TÁCH THỬA Ở MỖI ĐỊA PHƯƠNG KHÁC NHAU THÌ KHÁC NHAU


Việc tách thửa tùy thuộc vào địa phương mà có các điều kiện khác nhau ở các khu vực khác nhau qui định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa. Tham khảo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh có qui định về diện tích tốt thiểu sau khi tách thửa


Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.


 • Đối với đất ở chưa có nhà: 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

 • Đối với đất đã có nhà hiện hữu: 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20 mét


Khu vực 2: gồm các Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa.


 • Đối với đất ở chưa có nhà : 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét

 • Đối với đất đã có nhà hiện hữu: 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.


Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.


 • Đối với đất ở chưa có nhà: 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét

 • Đối với đất có nhà hiện hữu: 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.


Với đất nông nghiệp, trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu 500 m2 (đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác) và 1.000 m2 (đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối). Trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch khu vực không phù hợp để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.


TACH THUA 2.jpg


CÁC BƯỚC THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC TÁCH THỬA


Bước 1: Chủ nhà gửi đơn xin tách thửa lên Cơ quan Tài nguyên môi trường cấp Quận. Trong thời gian 2 tuần, cơ quan sẽ trả lời cho chủ đất rằng lô đất đó có đủ điều kiện tách thửa hay không. Nếu đủ điều kiện cho việc tách thửa theo đúng pháp luật, hồ sơ xin tách thửa sẽ gửi đến cơ quan Văn phòng quản lý đất đai, bao gồm:


 • Đơn xin tách thửa theo mẫu khai sẵn, mẫu số 11/ĐK

 • Bản chính Sổ đỏ: 1 bản chính và 2 bản sao

 • Hồ sơ kỹ thuật lô, thửa đất chỉ rõ phần đất tách ra 3 bản chính (nếu có yêu cầu)

 • Biên bản hiện trạng nhà: 3 bản chính

 • 3 bản sao chứng minh thư nhân dân+Hộ khẩu bên mua và bên bán


Văn phòng quản lý quyền sử dụng đất sẽ kiểm tra hồ sơ và khảo sát hiện trạng, nếu đủ điều kiện sẽ ra công văn cho phép tách thửa.


Bước 2: Hai bên ra công chứng hợp đồng mua bán nhà đất


Các bước thủ tục giống như trường hợp 1 ở trên chỉ khác là có thêm hồ sơ kỹ thuật tách thửa; Biên bản vẻ hiện trạng và công văn đồng ý tách thửa của phòng tài nguyên và môi trường.


Newsletter
OK