Hotline: 0911 750 009

Cấp sổ hồng cho officetel; shophouse, chỗ đậu xe ô tô trong tòa nhà

Ngày đăng: 29/10/2018Hạng mục: Kinh nghiệm Mua Bán Nhà Đất

Căn hộ Officetel, Shophouse, Kios, chỗ đậu xe là những bất động sản thương mại và ngày càng có nhiều giao dịch trên thị trường do đáp ứng được nhu cầu sở hữu bất động sản của người dân. Hiện nhiều người vẫn còn thắc mắc về tính pháp lý của các loại hình bất động sản này, Nhà Đất Phố Đông xin cung cấp thông tin và cách cấp sổ hồng cho loại hình này


1.Đối với officetel (căn hộ kết hợp văn phòng), sẽ được cấp sổ hồng theo quy định tại điều 49 nghị định 43/2014, nếu:
- Nếu đất để đầu tư xây dựng Officetel là đất thương mại dịch vụ, có thời hạn giao đất là 50 năm, Sổ hồng sẽ được cấp theo thời hạn giao đất.
- Nếu đất để đầu tư xây dựng Officetel là đất ở hoặc hỗn hợp (Ở và thương mại dịch vụ), có thời hạn giao đất lâu dài, Sổ hồng sẽ được cấp theo thời hạn giao đất.

can ho officetel.jpeg
Căn hộ Officetel vừa ở vừa làm việc

2.Đối với Kios Thưong mại, shophouse, sẽ được cấp sổ hồng theo quy định tại điều 49 nghị định 43/2014, nếu:
- Dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư Dự án có nhiều Kios.
- Trong Hồ sơ thiết kế của Khu thương mại phải thể hiện các Kios.
- Đất để đầu tư xây dựng khu thương mại là đất giao có thời hạn hoặc lâu dài.

shophouse.jpg

3.Đối với chỗ đậu xe ô tô trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư, cư dân có quyền mua hoặc thuê chỗ đậu xe ô tô này.

- Chủ đầu tư lập Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe dựa trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được phê duyệt. (Điều 5/ Khoản 1/ điểm d của Thông tư 02/2016/TT-BXD)
- Đồng thời, hiện nay chưa có quy định hướng dẫn về việc cấp sổ hồng cho từng chỗ đậu xe ô tô. Tuy nhiên về nguyên tắc CHỖ ĐẬU XE Ô TÔ sẽ được cấp sổ hồng. (căn cứ Điều 95/ Luật đất đai 2013: đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu).

cho do xe chung cu.jpg

Một số địa phương đã cấp sổ hồng của căn hộ có cập nhật phần diện tích sở hữu bãi đậu xe đối với trường hợp cư dân này có mua chỗ đậu xe ô tô.

Nguyễn Hải Nam

Newsletter
OK